Scoláireachtaí

Apply to Join

Bain úsáid as an nasc seo chun iarratas a dhéanamh ...

The scholarships are available to students who which to spend a school year on Inis Oírr. Coláiste Ghobnait is a small all-Irish second level school. Education is provided here up to Leaving Certificate Level, including Transition Year, to the island community and to other students who wish to study through the medium of Irish.

The Scholarship is made available by the Dept. of Arts, Heritage and the Gaeltacht. Full board with a host family is provided during the school year.

Tá scoláireachtaí as fáil do scoláirí ar mhian leo bliain scoile a chaitheamh in Inis Oírr. Is iarbhunscoil bheag lánGhaeilge í Coláiste Ghobnait.

Tá oideachas ar fáil do scoláirí an oileáin agus do scoláirí eile gur mian leo a gcuid oideachais a fháil tré mheán na Gaeilge. Chomh maith leis an Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht tá Idirbhliain ar fáil.

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gael-tachta a chuireann na scoláireachtaí ar fáil i lóistín le teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge.

Nuachtán

Tuarascáil nuachta faoin scéim.