Coláiste Ghobnait

Clárú

Féach thíos nasc chuig an Fógra Bliantúil maidir le hiontrálacha, 2023/2024.

Féach thíos nasc chuig an foirm iontrála.

Fógra Bliantúil maidir le hIontráil

(pdf, 842kb)

Foirm Iontrála

(pdf, 977kb)

Scoláireachtaí 2023/2024