Bord Bainistíochta

Tomás Ó Nidh:
Cathaoirleach - Ainmnithe BOOGR
Seán Ó Tuairisg:
Ainmnithe BOOGR
Máire Uí Chéidigh:
Ainmnithe BOOGR
Máirtín Ó Conghaile:
Ainmnithe BOOGR
Bernadette Flanagan:
Ainmnithe Múinteoirí
Cathal Ó Conghaile:
Ainmnithe Múinteoirí
Caomhán Ó Conghaile:
Ainmní Tuismitheora
Sarah Uí Dhomhnaill:
Ainmní Tuismitheora

BOOGR (Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin)