Ábhair agus Gníomhaíochtaí

Junior Cycle

 • Gaeilge

 • Béarla

 • Fraincis

 • Mata

 • Eolaíocht

 • Adhmadóireacht

 • Corpoideachas

 • Eacnamaíocht Bhaile

 • Ealaín

 • Staidéar Gnó

 • OSSP

 • OSPS

 • Reiligiúin

 • Tíreolaíocht

Transition Year

 • Gaeilge

 • Béarla

 • Mata

 • Fraincis

 • Eolaíocht

 • Adhmadóireacht

 • Corpoideachas

 • Eacnamaíocht Bhaile

 • Tíreolaíocht

 • Ealaín

 • Mionghnó

 • Ríomhairí

 • Ceardaíocht

 • Gairm

 • Taithí Oibre

 • Reiligiúin

Senior Cycle

 • Gaeilge

 • Béarla

 • Fraincis

 • Mata

 • Foirgneolaíocht

 • Corpoideachas

 • Eacnamaíocht Bhaile

 • Ealaín

 • Gnó

 • Gairm

 • Reiligiúin

 • Bitheolaíocht

Gníomhaíochtaí

 • Staidéar Tar Éis Scoile

 • Gradam Gaisce

 • An Brat Glas

 • Yoga & Karate

 • Peil Gaelach

 • Liathróid Láimhe

 • Oícheanta Scannán

 • Ranganna Ceoil

 • Ceardlann Réalteolaíochta

 • Grianghrafadóireacht

 • Drámaí na Nollag

 • Obair Charthanachta

 • Ceardlann Scileanna Staidéir

 • Eolaí Óg

 • Aoi-Chainteoirí

 • Ailltreacha an Mhothair

 • Cruach Phádraig

 • Pluaiseanna na hAille Buí

 • Turais thar lear

 • Lá na Gaeilge & Lá na Fraincise

 • Obair le Comhar na nAosach

 • Taithí Oibre don Idirbhliain

 • Ceapach na gCapall

 • Petersburg Outdoor Education Centre

 • Pure Skill Indoor Sports Centre