Idirbhliain

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Fraincis
 • Tíreolaíocht
 • Ealaín
 • Gnó
 • Foirgníocht
 • Bitheolaíocht
 • Matamaitic
 • Gairm
 • Cluichí
 • Reiligiún/OCG
 • Ceimic

Eolas faoi an Idirbhliain I gColáiste Ghobnait (ppt, 3.2 MB)