Coláiste Ghobnait

Foireann na Scoile

Príomhoide: Bríd Ní Dhonnacha

Príomhoide Tánaisteach:  Diane Ní Mhainín

Séiplíneach: An tAth. Máirtín Ó Conaire

Rúnaí: Áine Ní Chonghaile, Susan Ní Chonghaile

Airíoch: Pádraig Ó Flatharta

Glantóir: Máireád Uí Fhlatharta

~ Bríd Ní Dhonnacha: Gnó
~ Diane Ní Mhainín: Gaeilge, Polasaí Gaeltachta
~ Olivia Gadd: Eacnamaíocht Bhaile, OSPS,
Ceardaíocht, Cluichí
~ Éilís Uí Chátháin: Fraincis, Ríomhairí
~ Cathal Ó Conghaile: Adhmadóireacht, Foirgníocht, Cluichí
~ Trish Uí Chonghaile: Ealaín
~ Cormac Ó Cadhain: Eolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic, Gairm
~ Sharon Uí Dhomhnaill: Gaeilge, Tír Eolas, Polasaí Gaeltachta
~ Bernadette Flanagan: Béarla
~ Jackie Nee: Béarla, Stair
~ Barry Geraghty: Mata
~ Sorcha Ní Fhlatharta: Mionghnó, OSSP, Cúntóir Teanga
~ Rebecca Ní Chríocháin: Eolaíocht

Struchtúr Bainistíochta na Scoile

Cumarsáid

Cá dtéann tú, má tá fadhb/imní/ceist agat?

Dul chun cinn acadúil in ábhar áirithe nó cur chuige teagaisc agus foghlama san ábhar sin

Dul chun cinn acadúil go ginearálta, nach mbaineann le hábhair amháin ar leith

Dul chun cinn go ginearálta, maidir le gnéithe seachas gnéithe acadúla (sóisialta, bulaíocht, fadhb phearsanta, fadhb sláinte, fadhb bhaile)