Liosta Múinteoirí

Gaeilge: Mary Ann Ní Chonghaile

Béarla & Ealaín: Bernadette Flanagan

Adhmadóireacht & Foirgníocht: Cathal Ó Conghaile

Tíreolas & Gaeilge: Sharon Uí Dhomhnaill

Mata: Barry Geraghty

Gnó: Bríd Ní Dhonnacha

Eacnamaíocht Bhaile, OSPS & Reiligiún: Olivia Gaad

Eolaíocht, Bitheolaíocht & Treoirchomhairleoir:  Cormac Ó Caidhin

Fraincis & Ríomhairí: Éilís Uí Chatháin

Mionghnó, Mata, OSSP & Cluichí: Cillian Ó Conghaile

Class Teachers

Ceann na Chéad Bhliana (Year 1): Cathal Ó Conghaile

Ceann an Dara Bliain (Year 2): Sharon Uí Dhomhnaill

Ceann an Tríú Bliain (Year 3): Cormac Ó Caidhin

Ceann an Ceathrú Bliain (Year 4): Éilís Uí Chatháin

Ceann an Séú Bliain (Year 6): Mary Ann Ní Chonghaile